[HƯỚNG DẪN] Trao đổi tự động với NPC TradeMix

Ngày đăng: 11/11/2021 | Chuyên mục: Hướng dẫn


Hướng dẫn giao dịch với NPC TradeMix tại Sub 1 Lorencia

1. Giao dịch đổi Ngọc lấy Lông Vũ và Huy Hiệu Hoàng Tộc

 • Đổi Lông Vũ

 • Nguyên liệu cần có: 10B+10S+10C+10L + 500tr Zen = Lông Vũ
 • Đổi Huy Hiệu Hoàng Tộc

 • Nguyên liệu cần có: 10B+10S+10C+10Cre +500tr Zen = Huy Hiệu Hoàng Tộc
 • Lưu ý: Tỷ lệ đổi là: 90%

2. Giao dịch đổi Box Kundun

 • Nguyên liệu cần có: Box 1 + 2 + 3 + 4 + 100tr Zen = 1 Box 5 

 • Tỷ lệ đổi là: 100%

 

3. Đổi ngọc Luck

 • Nguyên liệu cần có: 30B+30S+30C+30L+30Cre + 500tr Zen = Viên ngọc Luck
 • Lưu ý: Tỷ lệ đổi là 50%

4. Đổi HHHT sang Lông Vũ

 • Nguyên liệu cần có: Huy hiệu hoàng tộc đổi thành lông vũ, chi phí 500 triệu zen
 • Lưu ý: Tỷ lệ đổi là 100%

 

5. Đổi Cụm Đã Nguyên Thủy sang Cụm Đá Tạo Hóa

 • Nguyên liệu cần có: Cụm đá nguyên thủy 30v sang cụm đá tạo hóa 30v, chi phí 50k Wcoinp
 • Lưu ý: Tỷ lệ đổi là 100%

6. Đổi Lông Vũ sang HHHT

 • Nguyên liệu cần có: 01 lông vũ, chi phí 500 triệu Zen
 • Lưu ý: Tỷ lệ đổi là 100%

7. Đổi 10 HHHT sang 20 Bless

 • Nguyên liệu cần có: 10 HHHT, chi phí 500 triệu Zen
 • Lưu ý: Tỷ lệ đổi là 100%

8. Đổi 20 Bless sang 20 Soul

 • Nguyên liệu cần có: 20 Bless, chi phí 500 triệu Zen
 • Lưu ý: Tỷ lệ đổi là 100%

9. Đổi 10Bless + 01 Item Goblin Coin sang Lông Vũ

 • Nguyên liệu cần có: cụm ngọc 10Bless, 01 item Goblin Coin, chi phí 5000 Wcoin
 • Lưu ý: Tỷ lệ đổi là 100%

10. Đổi Box kundun cấp thấp ra box kundun 5

 • Nguyên liệu cần có: 01 box kundun 1 hoặc 2,3,4
 • Lưu ý: Tỷ lệ đổi là 100%, chi phí 10k Wcoin

11. Đổi Cánh cấp 2 ra nguyên liệu ép cánh 2.5

(tính năng này sẽ mở theo từng giai đoạn của MU)

 • Nguyên liệu cần có: 01 cánh cấp 2 bất kỳ, cấp 7 trở lên (Class nào cũng được)
 • Kết quả: 01 nguyên liệu ép cánh 2.5
 • Tỷ lệ đổi là 100%, chi phí 100k Wcoin

12. Đổi 10 Soul sang 10 Bless

 • Nguyên liệu cần có: 10 Soul, chi phí 20k Wcoin
 • Lưu ý: Tỷ lệ đổi là 100%
 • 13. Đổi 20 box kundun 5 sang 1k Wcoinp

  • Nguyên liệu cần có: 20 box kundun5, chi phí 200k Wcoin
  • Lưu ý: Tỷ lệ đổi là 100%
 • 14. Đổi Wing 2 ra Lông vũ, HHHT

  • Nguyên liệu cần có: Wing các loại
  • Thành phẩm: Lông vũ hoặc HHHT (dùng w2 DL, Rd nếu muốn đổi thành HHHT)
  • Chi phí: 500 trệu Zen
  • Lưu ý: Tỷ lệ đổi là 100%
  • 15. Đổi Đá Nguyên Thủy ra Đá Tạo Hóa

   • Nguyên liệu cần có: 01 Đá nguyên thủy
   • Thành phẩm: 01 Đá tạo hóa
   • Chi phí: 100 trệu Zen
   • Lưu ý: Tỷ lệ đổi là 70%

 • 16. Đổi Ngọc ra Bùa kết hợp chaos

  • Nguyên liệu cần có: Cụm 30b + Cụm 30s
  • Thành phẩm: 01 Bùa kết hợp Chao
  • Chi phí: 100 trệu Zen
  • Lưu ý: Tỷ lệ đổi là 70%