[MAYA] Thông báo kết quả đua Top Class tuần ngày 17/07/2021

Ngày đăng: 17/07/2021 | Chuyên mục: Tin Tức


BQT Mu Trái Đất xin thông báo kết quả đua Top Class tuần 17/07/2021

 

  1. DW   > MasterRF

  2. DK    > ThanMa

  3. ELF  > Archers

  4. MG   > TapTanh

  5. DL    > MaVuong

  6. SUM > KiMoChi

  7. RF    > Knight

Anh em có tên trong danh sach vui lòng chat Zalo Admin để nhận thưởng.

Xin Chúc mừng anh em!