[EVENT] Thung lũng Loren – Castle Deep Event

Ngày đăng: 18/10/2021 | Chuyên mục: Event,Hướng dẫn


*** Event Thung Lũng Loren –  (Castle Deep Event) – Mu Trái Đất

– Thời gian diễn ra sự kiện:  12h45, 13h45, 14h45, 15h45…21h45, 22h45, 23h45 (12 lần mỗi ngày, 10p/1 lần)

– Phần thưởng: Săn Boss Pet Dw, dk, elf nhận Wcoin, WcoinP, ngọc các loại

– Địa điểm Map xuất hiện: Thung lũng Loren (đi tắt từ Map Crywolf sang hoặc chạy ngược từ Map CTC xuống) -> tại Sub-6