[ATLANTIS] Hướng dẫn trao đổi tự động với NPC TradeMix

Ngày đăng: 25/12/2020 | Chuyên mục: Hướng dẫn


Hướng dẫn giao dịch với NPC TradeMix tại Sub 1 Lorencia

1. Giao dịch đổi Ngọc lấy Lông Vũ và Huy Hiệu Hoàng Tộc

 • Đổi Lông Vũ

 • Nguyên liệu cần có: 10B+10S+10C+10L + 500tr Zen = Lông Vũ
 • Đổi Huy Hiệu Hoàng Tộc

 • Nguyên liệu cần có: 10B+10S+10C+10Cre +500tr Zen = Huy Hiệu Hoàng Tộc
 • Lưu ý: Tỷ lệ đổi là: 90%

2. Giao dịch đổi Box Kundun

 • Nguyên liệu cần có: Box 1 + 2 + 3 + 4 + 100tr Zen = 1 Box 5 

 • Tỷ lệ đổi là: 100%

 

3. Đổi ngọc Luck

 • Nguyên liệu cần có: 30B+30S+30C+30L+30Cre + 500tr Zen = Viên ngọc Luck
 • Lưu ý: Tỷ lệ đổi là 50%

4. Đổi HHHT sang Lông Vũ

 • Nguyên liệu cần có: Huy hiệu hoàng tộc đổi thành lông vũ, chi phí 500 triệu zen
 • Lưu ý: Tỷ lệ đổi là 100%

 

5. Đổi Cụm Đã Nguyên Thủy sang Cụm Đá Tạo Hóa

 • Nguyên liệu cần có: Cụm đá nguyên thủy 30v sang cụm đá tạo hóa 30v, chi phí 50k Wcoinp
 • Lưu ý: Tỷ lệ đổi là 100%

6. Đổi Lông Vũ sang HHHT

 • Nguyên liệu cần có: 01 lông vũ, chi phí 500 triệu Zen
 • Lưu ý: Tỷ lệ đổi là 100%
 • Có thể là tranh biếm họa về văn bản

7. Đổi 10 HHHT sang 20 Bless

 • Nguyên liệu cần có: 10 HHHT, chi phí 500 triệu Zen
 • Lưu ý: Tỷ lệ đổi là 100%
 • Có thể là tranh biếm họa

8. Đổi 20 Bless sang 20 Soul

 • Nguyên liệu cần có: 20 Bless, chi phí 500 triệu Zen
 • Lưu ý: Tỷ lệ đổi là 100%
 • Không có mô tả ảnh.