[ATLANTIS] Hướng dẫn trao đổi tự động với NPC TradeMix

Ngày đăng: 25/12/2020 | Chuyên mục: Hướng dẫn


Hướng dẫn giao dịch với NPC TradeMix tại Sub 1 Lorencia

1. Giao dịch đổi Ngọc lấy Lông Vũ và Huy Hiệu Hoàng Tộc

  • Đổi Lông Vũ

  • Nguyên liệu cần có: 10B+10S+10C+10L + 500tr Zen = Lông Vũ
  • Đổi Huy Hiệu Hoàng Tộc

  • Nguyên liệu cần có: 10B+10S+10C+10Cre +500tr Zen = Huy Hiệu Hoàng Tộc
  • Lưu ý: Tỷ lệ đổi là: 90%

2. Giao dịch đổi Box Kundun

  • Nguyên liệu cần có: Box 1 + 2 + 3 + 4 + 100tr Zen = 1 Box 5 

  • Tỷ lệ đổi là: 100%

 

3. Đổi ngọc Luck

  • Nguyên liệu cần có: 30B+30S+30C+30L+30Cre + 500tr Zen = Viên ngọc Luck
  • Lưu ý: Tỷ lệ đổi là 50%

>>> Link Video đổi Lông Vũ: Anh Em bật HD khi xem nhé: