Nạp Thẻ

Ngày đăng: 07/10/2020


THÔNG TIN THANH TOÁN

Thanh toán qua ATM hoặc Internetbanking:

Nội dung khi chuyển khoản: MUTD – tên NV

 

1, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  (Vietcombank)

Chủ TK: LÊ ĐỨC HUỲNH
Số TK: 0451000217719
Chi nhánh Vietcombank Thành Công

 

2, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Chủ TK : LÊ ĐỨC HUỲNH
Số TK : 19028639599011
Techcombank chi nhánh Chiến Thắng

 

3, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam  (BIDV)

Chủ TK : LÊ ĐỨC HUỲNH
Số TK : 12610000177362
BIDV chi nhánh Ba Đình