Hướng dẫn ép Lông vũ Condor

Ngày đăng: 26/02/2021 | Chuyên mục: Hướng dẫn


Hướng dẫn ép Lông vũ Condor, Nguyên liệu ép cánh cấp 3

Tạo “Lông Vũ Condor” thông qua máy xoay chaos ở Noria Sub-1
Nguyên liệu bao gồm:
1. Một cánh cấp 2 +9 +4op trở lên
2. Một viên Chao
3. Một Creation
4. Món đồ thần +7 + 4op trở lên
5. Một Soul +1 ( Soul đã được nén thành cụm 10 viên)
6. Tỷ lệ thành công là 60%, nếu thất bại tất cả sẽ biến mất