[HƯỚNG DẪN] CÁC CÁCH KIẾM TIỀN TRONG MU TRÁI ĐẤT

Ngày đăng: 30/10/2021 | Chuyên mục: Hướng dẫn


[HƯỚNG DẪN] CÁC CÁCH KIẾM TIỀN TRONG MU TRÁI ĐẤT

-> Cày là có tất, không cần phải nạp thẻ vẫn kiếm tiền nhiều như nước.

– Các loại tiền tệ được lưu hành trong Game rất linh hoạt, bao gồm:
Wcoin (WC), WcoinP (WP) và GoblinPoint(GP).

– Reset: Sau mỗi lần nhân vật RS đều nhận được Wcoin và Goblin Point. (Trừ Sub -1 và Sub-2, Sub-6 Reset được nhiều Wcoin nhất)

– Săn Boss Hoàng Kim,… nhận WcoinP

– Đi Event BC vip 6 (phá Quest), Devil, săn boss Vua Bọ Cạp 1 tiếng 1 lần nhận WcoinP, GoblinPoin.

– Đổi đồ Ex lởm tại Lorencia Sub-1 với NPC tự động nhận Wcoin. (mỗi lần 250 Wcoin)

– Đua Top reset hàng tuần nhận thưởng SLL Wc, Wp, Gp

– Train quái cũng nhận Wcoin

– Các Event Pk đấu trường, CTC… đều thưởng tiền

-> Shop X trong Game bán các vật phẩm, ngọc, item hỗ trợ bằng cả Wc và GoblinPoin nên anh em yên tâm cày nhé!