[Hướng Dẫn] Hướng dẫn tham gia sự kiện Binh Đoàn Phù Thủy Trắng – Mu Trái Đất

Ngày đăng: 03/10/2020 | Chuyên mục: Hướng dẫn


*** Event Binh Đoàn Phù Thủy Trắng –  (White Wizard) – Mu Trái Đất

– Nội dung: Binh đoàn phù thủy Trắng sẽ tấn công lục địa MU, người chơi tìm và tiêu diệt sẽ nhận được các vật phẩm như:
– Ngọc Chaos, Nhẫn phù thủy….
– Nhẫn phù thủy tăng lực tấn công.
– Thời gian xuất hiện: 10 phút vào các khung giờ:  10h30-14h30-18h30-22h30 hàng ngày
– Địa điểm xuất hiện: Lorencia, Noria, Devias – Xuất hiện ngẫu nhiên trong Map

> Video hướng dẫn event trong Game