[Hướng Dẫn] Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Người Tuyết – Mu Trái Đất

Ngày đăng: 03/10/2020 | Chuyên mục: Hướng dẫn


* Sự kiện Binh Đoàn Người Tuyết (XMas Event)

– Tham gia tiêu diệt binh đoàn người tuyết

– Thời gian diễn ra sự kiện:  8h và 20h hàng ngày

– Thời gian xuất hiện: chỉ xuất hiện trong 10 phút. Khi có sự kiện sẽ có thông báo “Binh Đoàn Người Tuyết” xuất hiện trong game.

– Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Người Tuyết.

– Địa điểm Map xuất hiện:

> Devias 2 tọa độ (60,14)
> Devias 3 tọa độ (220,171)
> Devias 4 tọa độ (33,192)

–  Phần thưởng: Ngọc các loại, Pet Gấu Trúc, Đại Quỷ, Thần Mã, Tuần Lộc, Nhẫn Người Tuyết…….

 

 

– Video hướng dẫn tham giá sự kiện trong Game: