[Hướng Dẫn] Hướng dẫn Relife trên Web – Mu Trái Đất

Ngày đăng: 26/09/2020 | Chuyên mục: Hướng dẫn


*** Hướng dẫn Relife trong Mu Trái Đất

Bước 1. Khi bạn đạt mức Reset là maxx 400 lần và 400 level trong Game Mu Trái Đất

Bước 2. Các bạn đăng nhập web: http://id.mutraidat.net > chọn nhân vật muốn Relife

 

Bước 3. Nguyên liệu cần có để Relife: 

>>> Ví dụ Relife Lần 1 cần có:

 • Reset: 400
 • Cấp độ: 400
 • Gcoin: 50.000
 • Zen: 2 tỷ (Tiền trong game)
 • Chaos: 30 viên (Ngọc hỗn nguyên)
 • Creation: 30 viên (Ngọc sáng tạo)
 • Blue: 5 lông (Lông Vũ)

Bước 4. Khi đạt đủ điều kiện trên, bạn tiến hành bấm Relife

 • Sau khi Relife các bạn sẽ nhận lại số Point tương ứng lần 1 là: 10000Point và 1000 điểm mệnh lệnh
 • Các mốc Relife tiếp theo các bạn xem tại ảnh phía dưới nhé.

* Lưu ý:

 • Bạn phải đổi nhân vật trước khi thoat Game để tiến hành Relife
 • Gửi các vật phẩm như ngọc, lông vũ vào ngân hàng trên Web để tiến hành Relife