[Hướng Dẫn] Hướng dẫn ép đồ từ +9 đến + 15 trong Game – Mu Trái Đất

Ngày đăng: 26/09/2020 | Chuyên mục: Hướng dẫn


*** Hướng dẫn Ép đồ từ +9 đến + 15 trong Game Mu Trái Đất

– Sau đây mình sẽ hướng dẫn Anh Em cách xoay đồ từ +9 đến +15

– Đầu tiên anh em phải có đồ + 9 , ép lên đồ + 9 bằng cách đập ngọc ước nguyên trực tiếp vào đồ cho tới +6, và dùng ngọc tâm linh đập +7, +8, +9.
– Sau khi có đồ +9 anh em sang Map Noria sub 1.
– Tìm đến NPC Yêu Tinh Chaos rồi chọn kết hợp bình thường. Sau đó bỏ các nguyên liệu phía dưới vào. rồi ấn vào biểu tượng xoay đồ phía dưới.

– Lưu ý: Xoay đồ nếu bị xịt sẽ bị mất đồ. nếu muốn khi quay xịt không bị mất đồ thì bỏ bùa kết hợp chaos vào, bùa đò cuối bài viết mình có ghi.

Ép Lên +10 – cần 1 Ngọc Ước Nguyện, 1 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên.

Ép Lên +11 – cần 2 Ngọc Ước Nguyện, 2 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên.

Ép Lên +12 – cần 3 Ngọc Ước Nguyện, 3 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên.

Ép Lên +13 – cần 4 Ngọc Ước Nguyện, 4 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên.

Ép Lên +14 – cần 5 Ngọc Ước Nguyện, 5 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên.

Ép Lên +15 – cần 6 Ngọc Ước Nguyện, 6 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên.

> Lưu ý: để tránh mất đồ khi quay bị xịt, thì anh em nên có bùa chaos bảo vệ đồ. Tác dụng của bùa chaos là khi xoay xịt, đồ của anh em vẫn còn nguyên.

> Bùa Chaos – kiếm được từ các Event của GM trong game hoặc tham gia “Vòng Quay May Mắn” có sẵn ở trong Game (AE ấn F10 sẽ thấy)

>>>Chúc Anh Em May Mắn!!!