[Thông báo] V/v sát nhập Máy chủ cũ sang Máy chủ mới

Ngày đăng: 09/08/2021 | Chuyên mục: Tin Tức


Chuyển đồ Máy chủ cũ sang Máy chủ mới (áp dụng với tất cả Server)

– Thời gian:

Sau 1 tháng kể từ lúc khi mốc Vinh danh 5 được áp dụng tại server mới.

(Mốc nạp vinh danh 5: sẽ được áp dụng từ tuần thứ 8, tức từ ngày 18/07/2021)

Cụ thể đối với Máy chủ MayA sẽ tiến hành chuyển đồ từ server Atlantis qua từ 18/08/2021 (trong vòng 3 ngày)

– Nội dung:

1. Người chơi được mang miễn phí 01 mốc Vinh danh từ Server cũ sang. Đối với các mốc Vinh danh đã nạp còn lại (nếu có) sẽ tính như sau:

Người chơi được mang miễn phí đồ Vinh danh ở server cũ sang nếu Server mới đã từng nạp Vinh danh các mốc này.

Người chơi mất 50% phí VNĐ nếu muốn mang đồ Vinh danh ở Server cũ sang nhưng chưa nạp Vinh danh này ở Sever mới.

Ví dụ: ở Sever cũ người chơi nạp các mốc Vinh Danh 1,2,3,4

Trường hợp 1: Người chơi nạp mốc Vinh Danh 1,2 tại Server mới thì được mang được mang miễn phí mốc Vinh Danh 1,2 ngoài ra thêm 1 mốc 3 hoặc 4 ở server cũ

(Đối với việc muốn mang thêm mốc vinh danh ở server cũ sang mà server mới chưa nạp thì sẽ được áp dụng như trường hợp 2 phía dưới)

Trường hợp 2: Người chơi chưa nạp mốc Vinh Danh nào tại Server mới thì chỉ được mang miễn phí 1 mốc Vinh Danh đã nạp tại server cũ sang.

Muốn mang sang mốc 4 thì các mốc còn lại 1,2,3 nếu muốn mang sang sẽ mất phí là 50%.

Phí này chuyển khoản ATM, được tính Wcoin, được tính vào Top phú hộ.

2. Được mang toàn bộ Wcoin và WcoinP từ Server cũ sang

3. Không được mang đồ (ngoại trừ mục 1), Tu chân ở Sever cũ sang

4. Hỗ trợ những ai đã từ chơi ở Server cũ mà chưa chơi lại ở Server mới Max Reset, Master bằng Top 1 hiện tại.