[Bản tin 08] Thông báo về việc Bảo Trì server lần 3

Ngày đăng: 09/01/2021 | Chuyên mục: Tin Tức


Ngày 9/1: Thông báo về việc Bảo Trì server lần 3

📌 Thông báo bảo trì Server lần thứ 3

-> Thời gian: 12h30p tới 12h45p ngày hôm nay 9/1 (dự kiến 15p)
-> Update lại phần thưởng săn Medusa, 100% chỉ rơi đồ ex 380.
-> Tăng tỷ lệ rơi lông vũ và HHHT ở Icarus cho anh Tân Thủ cày thỏa mái hơn.
-> Bc Vip sẽ có thêm phần quà là lông vũ và HHHT.