[Bản tin số 12A] Ngày 27/01, vv Relife và Đua top Class

Ngày đăng: 27/01/2021 | Chuyên mục: Tin Tức


[Bản tin số 12A] Ngày 27/01, vv Relife và Đua top Class

– Nội dung 1:
Anh em lưu ý, đủ điều kiện Relife thì nên RL luôn nếu muốn đua Top vì ngày RL hôm nay thì hôm sau mới được tiếp tục Reset.
(điều kiện RL xin mời đọc lại bản tin số 12)
– Nội dung 2:
Để tạo điều kiện cho anh em đc Relife dễ dàng hơn, Admin mở tính năng đổi HHHT sang Lông vũ.
Chi phí lần này đang được hỗ trợ là 500tr Zen, a e qua Sub-5 giao dịch với NPC Bot Trade (như ảnh). Tỷ lệ thành công 100%
– Nội dung 3:
Sub-4 Tân Thủ áp dụng mức ghrs mới, từ 200-400l RS mới được vào và sẽ bật tắt vào trước ngày cuối cùng Đua top Reset
Hình ảnh có thể có: văn bản