[Bản Tin số 12] Thông báo về việc Relife lần thứ 1

Ngày đăng: 26/01/2021 | Chuyên mục: Tin Tức


[Bản Tin số 12] Thông báo về việc Relife lần thứ 1:

👉Như anh em đã biết, mốc Relife lần 1 của Mu Trái Đất là ở lần Reset thứ 400. Nghĩa là người chơi đạt mốc 400l sẽ không reset được nữa -> bắt buộc phải Relife.
👉Việc Relife này giúp anh em có thêm nhiều Point hơn!
(Sau khi Relife nhân vật được 10k Point và đợi qua ngày mới Reset tiếp được)

👉Hướng dẫn Relife:
– Điều kiện: Nhân vật đạt 400 lần Reset, Level 400
– Ngân hàng gồm có: 2 tỷ Zen, 30 Chaos, 30Cre, 05 lông vũ.
– Chi phí: 50k Gcoin
– Thao tác trên Web QLNV, anh em gửi nguyên liêu lên ngân hàng trước, không cần tháo đồ trên người.

Hình ảnh có thể có: 1 người, đang khiêu vũ và trên sân khấu, văn bản cho biết 'THÔNG BÁO RELIFE RELIFELÂN1 LẦN Cese MUTRAIDAT.NET'